02

آموزش و آگاهی دادن به مردم

ستایش مدیا-آموزش و آگاهی دادن به مردم

آموزش و آگاهی دادن به مردم

رادیو کاندیدا– مذهب، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و …. ممکن است نقش مثبت یا منفی بر نحوه ی انتخابات مردم داشته باشند. اما از همه مهمتر نقش آموزش و آگاهی است.انتخابات در هر کشوری جزو بزرگترین و تعیین کننده ترین رویدادهای سیاسی محسوب می گردد. لذا سایت ستایش مدیا با راه اندازی رادیو کاندیدا در طول انتخابات، کاندیداهای محترم را با اصول و فنون فن بیان و سخنرانی انتخاباتی آشنا می سازد. چرا که معتقد است داشتن فن بیان صحیح و نفوذ کلام در عرصه انتخابات برای هر کاندیدا جزو ضروریات است. مذهب، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و …. ممکن است نقش مثبت یا منفی بر نحوه ی انتخابات مردم داشته باشند. اما از همه مهمتر نقش آموزش و آگاهی است.
برای دانلود رایگان فایل کامل صوتی  آموزش و آگاهی دادن به مردم کلیک کنید.

برای دانلود مطالب آموزشی مجلس کلیک کنید.

 

 

 

۲,۸۴۹ مجموع بازدیدها, ۳ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید