14

ارزیاب سخنران ویژه داوطلبان نمایندگی مجلس

ستایش مدیا-ارزیاب سخنران ویژه داوطلبان نمایندگی مجلس

ارزیاب سخنران ویژه داوطلبان نمایندگی مجلس

رادیو کاندیدا– جایی دعوت شده بودم تا سخنرانی یک آقای دکتر مشهوری رو ارزیابی کنم. انتخابات در هر کشوری جزو بزرگترین و تعیین کننده ترین رویدادهای سیاسی محسوب می گردد. لذا سایت ستایش مدیا با راه اندازی رادیو کاندیدا در طول انتخابات، کاندیداهای محترم را با اصول و فنون فن بیان و سخنرانی انتخاباتی آشنا می سازد. چرا که معتقد است داشتن فن بیان صحیح و نفوذ کلام در عرصه انتخابات برای هر کاندیدا جزو ضروریات است.جایی دعوت شده بودم تا سخنرانی یک آقای دکتر مشهوری رو ارزیابی کنم.
برای دانلود رایگان فایل کامل صوتی ارزیاب سخنران ویژه داوطلبان نمایندگی مجلس کلیک کنید.

برای دانلود رایگان فایل PDF کلیک کنید.

برای دانلود مطالب آموزشی مجلس کلیک کنید.

 

۲,۹۲۰ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید