دیوار آرزوها

ستایش مدیا-دیوار آرزوها

دیوار آرزوها

آرزویت را بنویس و برای چند آرزوی دیگر دعا بنویس و شاهد برآورده شدن ارزوی خودت باش.
تو آرزو کن و شعله آرزویت را در دل خود پایدار نگاه دار. بقیه کار یعنی برآورده شدن آرزو و تبدیل آن به صورت یک واقعیت عینی و قابل لمس را به کائنات بسپار.  در این مسیر برای آرزوهای دیگران  هم دعا کن تا خداوند، کائنات را در مسیر رسیدن به آرزوهایت، هماهنگ نماید.
به جرآت می توان گفت دیوار مهربانی و دیوار کتابخانه از اتفاقات خوشایندی است که در کشور عزیزمان ایران  راه اندازی شد. در همین راستا و برای فرهنگسازی در زمینه مهربانی ، سایت ستایش مدیا دیوار مجازی آرزوها را طراحی نمود تا همانقدر که برای رسیدن به آرزوهای خودمان دعا می کنیم برای برآورده شدن آرزوهای دیگر هموطنان  عزیزمان هم دعا کنیم ،همانطور که میدانید دعا برای دیگران مسیر اجابت سریعتر را برای خودمان فراهم می کند.
این جا دیوار مجازی آرزوهاست، لطفا ازنوشتن توهین، تهمت، ناسزا واستهزاء…. خودداری نمایید. انرژی های مثبت خود را برای همدیگر به یادگار بنویسید.

 

شما به این صفحه دسترسی ندارید. برای دسترسی به این قسمت باید ورود/ثبت نام انجام دهید.