10

زبان بدن ویژه داوطلبان مجلس

ستایش مدیا-زبان بدن ویژه داوطلبان مجلس

زبان بدن ویژه داوطلبان مجلس

رادیو کاندیدا– ببینید دوستان سالهاست دارم میگم زبان بدن مسئله پیچید ه ای نیست. زبان بین المللی دنیاست، برای انتقال پیام. انتخابات در هر کشوری جزو بزرگترین و تعیین کننده ترین رویدادهای سیاسی محسوب می گردد. لذا سایت ستایش مدیا با راه اندازی رادیو کاندیدا در طول انتخابات، کاندیداهای محترم را با اصول و فنون فن بیان و سخنرانی انتخاباتی آشنا می سازد. چرا که معتقد است داشتن فن بیان صحیح و نفوذ کلام در عرصه انتخابات برای هر کاندیدا جزو ضروریات است. ببینید دوستان سالهاست دارم میگم زبان بدن مسئله پیچید ه ای نیست. زبان بین المللی دنیاست، برای انتقال پیام.
برای دانلود رایگان فایل کامل صوتی زبان بدن یا ارتباطات غیرکلامی داوطلبان مجلس کلیک کنید.

برای دانلود رایگان فایل PDF کلیک کنید.

برای دانلود مطالب آموزشی مجلس کلیک کنید.

 

۳,۹۳۸ مجموع بازدیدها, ۳ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید