a1

سخنرانی برای جذب آراء بانوان

ستایش مدیا-سخنرانی برای جذب آراء بانوان

سخنرانی برای جذب آراء بانوان

رادیو کاندیدا- شما مطلع هستید نصف بیشتر جمعیت و حتی بیشتر زنان هستند؟ زنانی که هرکدام برای خود گروه دارن. بنابراین نقش و اهمیت زنان در انتخابات بسیار مهم و حیاتیه.انتخابات در هر کشوری جزو بزرگترین و تعیین کننده ترین رویدادهای سیاسی محسوب می گردد. لذا سایت ستایش مدیا با راه اندازی رادیو کاندیدا در طول انتخابات، کاندیداهای محترم را با اصول و فنون فن بیان و سخنرانی انتخاباتی آشنا می سازد. چرا که معتقد است داشتن فن بیان صحیح و نفوذ کلام در عرصه انتخابات برای هر کاندیدا جزو ضروریات است.شما مطلع هستید نصف بیشتر جمعیت و حتی بیشتر زنان هستند؟ زنانی که هرکدام برای خود گروه دارن. بنابراین نقش و اهمیت زنان در انتخابات بسیار مهم و حیاتیه.

برای دانلود رایگان فایل کامل صوتی  چگونه برای بانوان در جهت جذب آرا سخنرانی کنیم کلیک کنید.

برای دانلود رایگان فایل PDF کلیک کنید.

برای دانلود مطالب آموزشی مجلس کلیک کنید.

۴,۵۴۴ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید