a4

سخنرانی برای جذب آراء بانوان

ستایش مدیا-سخنرانی برای جذب آراء بانوان

سخنرانی برای جذب آراء بانوان(قسمت دوم)

رادیو کاندیدا- همانطور که در قسمت اول عرض کردم، متن سخنرانی تون برای بانوان باید دسته بندی بشه. یعنی صنف به صنف فرق کنه. ولی در یک قسمت از سخنرانی یکی بشه.انتخابات در هر کشوری جزو بزرگترین و تعیین کننده ترین رویدادهای سیاسی محسوب می گردد. لذا سایت ستایش مدیا با راه اندازی رادیو کاندیدا در طول انتخابات، کاندیداهای محترم را با اصول و فنون فن بیان و سخنرانی انتخاباتی آشنا می سازد. چرا که معتقد است داشتن فن بیان صحیح و نفوذ کلام در عرصه انتخابات برای هر کاندیدا جزو ضروریات است. همانطور که در قسمت اول عرض کردم، متن سخنرانی تون برای بانوان باید دسته بندی بشه. یعنی صنف به صنف فرق کنه. ولی در یک قسمت از سخنرانی یکی بشه.

برای دانلود رایگان فایل کامل صوتی  چگونه برای بانوان در جهت جذب ارا سخنرانی کنیم ( قسمت دوم) کلیک کنید.

برای دانلود فایل رایگان PDF کلیک کنید.

برای دانلود مطالب آموزشی مجلس کلیک کنید.

۴,۸۳۵ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید