zahra11

شعر درباره شهادت حضرت فاطمه

ستایش مدیا-شعر درباره شهادت حضرت فاطمه

شعر درباره شهادت حضرت فاطمه

ازخانه چارچوب درت راشکسته اند

باب الحوائج پدرت را شکسته اند

عمداً مقابل پسر ارشدت زدند

یعنی غرور گل پسرت راشکسته اند

بازو و سینه ـ کتف و سرت درد می کند

هرجا که بوسه زد پدرت ، را شکسته اند

ای مرغ عشق خانه حیدر کمی بــپـر

باورنمی کنم که پرت را شکسته اند

از طرز راه رفتن و قد هلالی ات

احساس میکنم کمرت را شکسته اند

ابری ضخیم سرزد و ماهت خسوف شد

بی شک فروغ چشم ترت را شکسته اند

دندانه های شانه پرازخون تازه شد

اصلاً بعید نیست ، سرت راشکسته اند
با بستری کبود و پر از لاله های سرخ

آئینه های دور وبرت را شکسته اند

زان آتشی که بر شجرطیبــه زدند

ثلثی زشاخ و برگ وبرت را شکسته اند

برای دانلود رایگان دکلمه درباره شهادت حضرت فاطمه (س)کلیک کنید.

۳,۳۵۰ مجموع بازدیدها, ۳ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید