نکات مهم مجریگری

نکات مهم مجریگری

نکات مهم مجریگری

در این قسمت از آموزشهای ستایش مدیا نکاتی درر ارتباط با مجریگری صحنه ارائه میکنیم. توجه به این نکات باعث میشود شما از نظر مخاطبان  یک مجری با تجربه به نظر برسید. اگر به مجریگری علاقه دارید یا هم اکنون در حوزه مجریگری فعالیت میکنیم خواندن ادامه مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم.

درمجری گری برروی صحنه تند صحبت نکنید .

تند صحبت کردن در مجری گری مضر است زیرا:

* ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ, ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ, ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﺪ…

* ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﺩﮔﯽ ﯾﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ , ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ…

* ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ…

* ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ, ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ…

* ﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ, ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ, ﺑﮑﺎﻫﺪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ…

* ﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ…

برای حرفه ای شدن درمجریگری چگونه صحبت کنم ؟

اگر هنگامی که مجریگری میکنید یا برای یک برنامه مستند متن میخوانید یا مشغول ضبط آگهی هستید یا حتی کتاب صوتی تولید میکنید و به این عبارت می رسید:

به راستی چگونه متن بخوانیم ؟ چگونه صحبت کنیم ؟

————————————
«است» را با الف بیاورید و با فاصله از واژهٔ پیشین:
سوار کشتی است.
دلبستهٔ کتاب است.
از محله رفته است.
در آنجا بوده است.
در این قلمرو است.
……………………..
فقط دو جا باید بی‌الف بیاید و چسبیده به واژهٔ پیشین:

۱. وقتی واژهٔ پیشین
با «ا» پایان می‌یابد:
زیباست، خداست، بلواست، رهاست.

۲. وقتی واژهٔ پیشین
با «و» پایان می‌یابد:
دانشجوست، اوست، عموست، توست، متروست.
منظور از «و» با صدای
«تو، مترو» یا «او، مو، پُررو»ست، نه «و» با صدای «رهرو، پیرو، قلمرو».

اگر جایی بدخوانی ایجاد می‌شود، مانند نام‌های خاص، دو راه درست دارد:
لقب مادرش دا است.
لقب مادرش «دا»ست.
نادرست: لقب مادرش داست.

شهرتش پو است.
شهرتش «پو»ست.
نادرست: شهرتش پوست.
……………………..
چند مثال نادرست / و بعد اطلاح شده درست را در زیر ببینید

او دوست تو است(نادرست) / او دوست توست (درست).
کارمند مترو است / متروست.
زبانش پشتو است / پشتوست.
در این راهروست / راهرو است.
این تعریفِ پیروست / پیرو است.
صاحب‌اختیار دنیا است / دنیاست.
برندهٔ آن مدال‌ها است / مدال‌هاست.
به‌شدت درگیر بازی‌ست / بازی است.
ناخدای ماهر کشتی‌ست / کشتی است.

 مجری صحنه یک مدیر اجرایی بر روی استیج است .

برای اینکه یک مجری صحنه  و یا سخنران حرفه ای در این مطلب ۱۲ نکته بسیار مفید و موثر که در زمان اهدای جوایز در همایش ها بهتر است رعایت کرد را با شما در میان می گذاریم.

شما یک مجری صحنه حرفه ای هستید باید بدانید کارگردانی مراسم و جشنواره ها را چگونه مدیریت کنید این بدان معنی نیست که شما کار اجرایی انجام دهید این بدان معنی است که شما کارهای اجرایی را قبل از مراسم و درطول مراسم مدیریت کنید به نظرات اشتباه عوامل اجرایی اهمیت ندهید .ایشان را با دلایل متقن دعوت به پذیرش مدیریت خود نمایید. به یاد داشته باشید باشکوه ترین قسمت یک جشنواره ، اختتامیه ان است.

قبل از مراسم اهدای جوایز موارد ذیل را مدیریت نمایید و به عنوان یک مجری حرفه ای، از اجرای حرفه ای خود لذت ببرید .

شما تنها با رابط خود با دبیر اجرایی همایش در ارتباط باشید. به یاد داشته باشید از هیچ کس دستور نگیرید . اجازه ندهید دیگران نوشته هایی را بدست شما بدهند و چنانچه نوشته ای را روی تریبون قرار می دهند این مهم باید از طریق رابط انجام پذیرد.

*  تریبون را درجایی تنظیم نمایید که در موقع رفت و آمد، جایزه گیرندگان از جلو شما عبور نکنند و اگر تریبون ثابت است با طراحی صحنه ، این مهم صورت پذیرد.

* دستور دهید گل روی تریبون و پرچم روی میز به نحو شایسته ای نصب گردد یا جابجا گردد که جلوی دید شما را نگیرد و اشراف شما بر جمعیت را ممکن سازد.

*  با تیم اجرایی هماهنگی گردد که افراد ازیک طرف بالا واز طرف دیگر صحنه را ترک کنند. توجه داشته باشید اکثر تریبون ها در سمت راست صحنه از دید مخاطبان قرار دارند (سالن اجلاس بر عکس است) و مناسب تر آن است که از پشت شما عبور نمایند تا به روی صحن بیایند و از طرف مقابل صحنه را ترک نمایند. اجازه ندهید افراد اضافه در روی صحنه حضور داشته باشند.

* با تیم اجرایی هماهنگی گردد خبرنگاران و عکاسان در جایگاه خودشان قرار گیرند. اگر در این زمینه نتوانید مدیریت مناسبی اتخاذ نمایید هیچگاه به عنوان مجری حرفه ای شناخته نخواهید شد.لازم نیست جار و جنجال کنید بلکه صحنه را طوری تنظیم نمایید تا مجبور به تهیه خبر از بهترین زاویه شوند همانطوری که مقصود شماست.

* از وجود قاری و نماهنگ سرود ملی اطمینان حاصل نمایید. در مراسم اختتامیه لازم است سرود ملی نواخته شود. این مهم رسمیت جلسه را افزایش داده و کنترل اوضاع را آسان می کند. به یاد داشته باشید در جواب مخالفان پخش سرود ملی به بهانه ی کمبود وقت، یاد آوری نمایید که مدت زمان سرود ملی کمتر از یک دقیقه است و قاری هم می تواند با مدیریت شما در چهار دقیقه، تلاوت نماید. بنابراین پنج دقیقه زمانی نیست که برای آن تسلیم شوید.

* در تلفظ اسامی وپسوند های نام ها دقت لازم را به عمل آورید و تک تک آنها را اعراب گذاری کنید. در صورت امکان، نفرات با سرفصل های متفاوت را تفکیک کنید. در همایش های علمی، اسامی تا آخرین لحظه مشخص نیست و گاهی اوقات در آخرین لحظات اسامی بدست شما می رسد. تنها کاری که پیشنهاد می کنم این است که ار عوامل اجرایی بخواهید اسامی را یک نفر خوش خط بنویسد و این کار را با دقت انجام دهد. شما ۱۰ ثانیه زمان دارید تا همه اسامی را مرور کنید. بنابراین اسامی خاص را بشناسید.

* در اهدای جوایز به تعداد زیادی دانشجویان یا دانش آموزان قبلا هماهنگی گردد تا با لیستی که در دست شماست افراد در یک ردیف صندلی نشسته و قبلاً از صدا زدن بدانند که مثلا ۵ نام دیگر نوبت آنهاست. یک هماهنگ کننده را در آنجا بگمارید.

* چنانچه تعداد افراد اهدا کننده لوح زیاد هستند پیشنهاد دهید تا در دسته های ۶ نفری از حضور آنها برای اهدای جوایز استفاده نمایید.در این تقسیم بندی باید سلسله مراتب برای اهدای جوایز در نظر گرفته شود. یادتان باشد گاهی اوقات جایزه دهنده ها ، خودشان هم جایزه می گیرند.در تقسیم گرو ها این مهم را در نظر داشته باشید.

* در مورد تاریخچه ی جایزه توضیح مختصری بگیرید و از کم و کیف جوایزمطلع گردید. مثلا لوح تقدیر- تندیس – مدال – وجه نقد و یا سکه طلا.

سعی کنید اگر زمان شما آزاد است و لوح های تقدیر یک متن است آن را از قبل بخوانید. چنانچه گروه ارکستر برنامه دارند، مشخصات گروه، نام موسیقی، ترانه سرا، شاعر و دستگاهی که در آن می نوازند را یادداشت نمایید تا به موقع از آنها تشکر کنید. نام قاری فراموش نشود!

* چنانچه قرار است مدال اهدا گردد و گیرنده ی آن خانم است حتما در لیست اهدا کنندگان خانم شاخصی قرار گیرد. در مورد معلولان توجه داشته باشید هماهنگی صورت پذیرد تا بالاترین مقام جایزه دهنده (به استثنای رییس جمهور ) به پایین صحنه آمده و جایزه را به ایشان اهدا نماید. در مورد رییس جمهور ایران لازم است تدارک انتقال شخص معلول به جایگاه با کمک دیگران از پیش هماهنگ گردد. شما باید پیشنهادات خود را طبق چک لیست ارائه کنید و فکر نکنید دست اندر کاران همایش، همه چیز را می دانند و همه چیز بر وفق مراد است.

* با صدا بردار هماهنگ گردید تا آهنگ مناسب را در مراسم اهدای جوایز و طبق علایم شما پخش نماید. آهنگ ها باید متناسب با زمان و مکان همایش و با توجه به مناسبت ها، پخش گردد.مثلا برای ورزشکاران و مناسیت های مذهبی و عزا باید آهنگ خاصی پخش گردد. اگر در مکانی، امکان پخش آهنگ نیست شما باید با کلامتان، شور هیجانی بیافرینید.

* شما می توانید از کارگردان شخصی خود در موارد بالا استفاده نمایید و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید .این چک لیست وحی منزل نیست. به نظر همکاران و دست اندر کاران احترام بگذارید و جوانب ایمنی و امنیتی را در نظر بگیرید .این اطمینان را به مسوولان همایش بدهید که شما مسوولیت پذیرید و انعطاف پذیر.

رعایت نکات گفته شده و تمرین مکرر به  افزایش توانایی شما در مجریگری  کمک میکند ، در آموزشهای بعدی نکات بیشتری در ارتباط با مجریگری و گویندگی ارائه خواهیم کرد ؛ در صورت امکان سایت ما را از طریق دکمه های زیر در شبکه های اجتماعی که عضو هستید اشتراک گذاری کنید . برای عضویت در کانال تلگرام روی کانال تلگرام فن بیان و سخنوری کلیک کنید. با سپاس از توجه شما. منتظر آموزش های بعدی ما در زمینه مجریگری و گویندگی باشید.

 

۱۶,۷۴۹ مجموع بازدیدها, ۳ بازدیدهای انجام گرفته امروز

1 دیدگاه

  1. Pingback: فنون مجریگری صحنه | سایت جامع

پاسخ دهید