پرداخت

 

Please select a gateway for payment

به دلیل نقص فنی تا اطلاع ثانوی مبلغ محصولات مورد نظر خود را به این شماره کارت واریز نمایید.

بانک پارسیان به نام سوگل تاجیک

شماره کارت  ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۴۰۲۸۲۹