index

چرا مشاوره هوشمند انتخاباتی شورای شهر؟

چرا مشاوره هوشمند انتخاباتي شورای شهر؟

چرا مشاوره هوشمند انتخاباتی شورای شهر؟

 

هموطن عزیز! کاندیدا شدن در هر انتخاباتی بدون آشنایی با مهارتهای ارتباطی و مبانی بنیادین تبلیغات مؤثر انتخاباتی، بازی با آبرو، اموال و حیثیت است. همچنین هر انتخاباتی، از نظر بکارگیری روشهای‎های مؤثر ارتباط و اقناع رأی‎دهندگان، نسبت به دوره قبل حرفه‎ای‎تر، علمی‎تر و موفقیت در آن بدون استفاده از روشهای کارآمد مشکل‎تر می‎شود. موسسه تخصصی، انتخاباتی پژوهش با کمک متخصصان و کارشناسان مجرب و مطلع با مهارتهای علمی و عملی تبلیغاتی و ارتباطی روز دنیا، کلیه نیازهای مربوط به دانش و مهارتهای راهبردی شما در زمینه انتخابات را که حاصل سی سال تجارب مدیریت انتخاباتی و با همکاری دهها نفر از کارشناسان ارشد و دکترای رشته‎های علوم ارتباطات، اقناع، تبلیغات، روانشناسی ذهنیت‎سازی، علوم سیاسی و رایانه تهیه شده و پس از موفقیت در امتحانات عملی و کسب آراء بسیار زیاد برای استفاده کنندگان آن تدوین شده است، در قالب چهار پیشنهاد بشرح ذیل آماده تقدیم نموده است

۱  نرم ‫افزار هوشمند انتخاب و راهنمای کاربرد آن با هدف افزایش بهره وری در مدیریت ستادهای انتخابات شورای شهر.

۲  هفت کتاب و بسته‏ آموزشی با محتوای کاربردی و عملیاتی برای تامین دانش مورد نیاز نامزدهای محترم آینده انتخابات برای تحلیل جمعیتی و جغرافیایی حوزه‫های انتخاباتی، با موضوعات آشنایی با روشهای اقناع رأی‫دهندگان، برنامه‫ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات، روشهای ذهنیت‫سازی انتخاباتی، جذب آراء بانوان، روش طراحی ستادهای هوشمند انتخاباتی وفیلم آشنایی با تبلیغات انتخاباتی روز دنیا.

۳  صدور گواهینامه تخصصی طی دوره مجازی “هدایت و مدیریت ستادهای انتخاباتی” برای کلیه دانشجویان و علاقه‫ مندان به فعالیتهای انتخاباتی برای کلیه دانشجویان و علاقه‫مندان به فعالیتهای انتخاباتی.

۴  قرارداد مشاوره و نظارت راهبردی تضمینی که شامل کلیه خدمات بالا بعلاوه پس از عقد قرارداد، توسط تیمی از مشاوران زبده موسسه ما خدمات آموزش، مشاوره و نظارت راهبردی فعالیتهای انتخاباتی نامزدها بصورت آنلاین انجام خواهد گرفت.

۵  فنون سخنوری، انگیزشی و روش های اغنای مخاطب و جذب آرا از طریق تکنیک های کلیدی، فنون تشریفات و ارتباطات.

جهت تماس با شماره ۰۹۱۹۹۳۹۴۹۷۵ ارتباط و مشاوره بگیرید .

۴,۳۱۴ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

چرا مشاوره هوشمند انتخاباتي شورای شهر؟

پاسخ دهید