بایگانی دسته بندی: فن بیان و سخنوری

به منظور افزایش و ارتقاء فن بیان و سخنوری بازدیدکنندگان سایت : ستایش مدیا این بخش سایت را به آموزش فن بیان ، سخنرانی و سخنوری اختصاص داده است.

فن بیان سخنوری برنامه ریزی و آمادگی

فن بیان و سخنوری ؛ برنامه ریزی و آمادگی در این بخش از آموزش های سایت فن بیان و سخنوری نکاتی را در ارتباط با برنامه ریزی و آمادگی و تاثیر آن در فن بیان و سخنوری ارائه میکنیم ، برای تبدیل شدن به استاد فن بیان و سخنوری باید تمام اهدا...

فن بیان سخنوری ساختار مختلف سخنرانی

فن بیان و سخنوری ؛ ساختارهای مختلف سخنرانی در این بخش از آموزشها ساختارهای مختلف یک سخنرانی به منظور افزایش توانایی شما در فن بیان و سخنوری را ارائه خواهیم کرد ، توجه به این نکات میتواند به فن بیان و سخنوری شما کمک کند. در ادامه ب...

هنر خوب صحبت کردن و فن بلاغت در فن بیان و سخنوری...

اوج تاثیر گذاری بشر در طول تاریخ ، توانایی ترغیب و جذب دیگران بوده است بدین معنی که هدف از صحبت کردن و سخنرانی در یک جمع یا بین دوستان ، روی دادن اتفاقی بوده است که در صورت نبود سخنان سخنران رخ نمی دهد. وظیفه ی شما به عنوان یک سخن...