بایگانی دسته بندی: اخبار جهانی

زندگی را زندگی کن با صدای امیرمحمد اویسی...

ستایش مدیا – زندگی را زندگی کن با صدای امیرمحمد اویسی زندگی را زندگی کن با صدای امیرمحمد اویسی داستانک بسیار قابل تامل و تاثیرگذار درباره درحال زندگی کردن بین دو همکار با صدای امیرمحمد اویسی ازفارغ التحصیلان آکادمی گلوبال مج...