در دنیای امروز شناخت مخاطبان برای ایجاد یک ارتباط موثر امری بدیهی و مورد تاکید اساسی است. چه عدم شناخت مخاطب و ارسال پ..." /> در دنیای امروز شناخت مخاطبان برای ایجاد یک ارتباط موثر امری بدیهی و مورد تاکید اساسی است. چه عدم شناخت مخاطب و ارسال پ..." />
Placeholder
%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%aa
گزارش محتوای نامناسب

Report an abuse for productآشنایی با دغدغه های رای دهندگان درشورای شهر ۱۳۹۶

آشنایی با دغدغه های رای دهندگان درشورای شهر ۱۳۹۶

۱۱۰,۰۰۰ تومان

در دنیای امروز شناخت مخاطبان برای ایجاد یک ارتباط موثر امری بدیهی و مورد تاکید اساسی است. چه عدم شناخت مخاطب و ارسال پیامهایی که متناسب با شرایط و دغدغه های رأی دهندگان نباشد موجب عدم کارائی و تاثیر پیام بر مخاطب و در نهایت عدم امتناع و جذب رأی دهندگان به سایررقبا و نامزدهایی که از روشهای علمی تر و حرفه ای تر سود می جویند،میگردد. لذا مؤسسه پژوهش با توجه اهمیت به این امر اساسی تصمیم به آماده سازی مجموعه حاضر گرفته است. مشخص است که گروههای رأی دهنده، همین مردم کوچه و بازار و دانشگاه و جمعیت ها و صنوف و تشکلهای سیاسی و غیر دولتی و … هستند که هریک یک از آنها دغدغه و حرفها و نگاههای خاص خودشان را دارند. مؤسسه پژوهش با روشهای علمی و تلاش فراوان توانسته دغدغه صدها صنف ، تشکل، گروههای ورزشی،ngo ها و هیئتهای هنری را شناسایی و از زبان نخبگان آنها راه حل های اجرائی را استخراج و در موضع دید و نگاه شما کاندیدای محترم قرار دهد. مشخص است که اطلاع شما از دغدغه ها و مشکلات گروههای مختلف رأی دهنده می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد ارتباط موثر با آنها فراهم نماید.گروههای رأی دهنده از اینکه شما بجای صحبتهای کلیشه ای بعضی از نامزدهای انتخاباتی از مسائل و مشکلات و راه حل های اجرائی برای معضلاتشان گفته اید خوشحال و شما را فردی خودی و دلسوز به حال خود محسوب کرده و از اینکه بالاخره فردی پیدا شد که درد دل آنها را گفت و راه حل نشان داد بر خود می بالند و در واقع بکارگیری این شیوه از یک ارتباط عمیق ، دوسویه و مؤثر است. مؤِسسه پژوهش امیدوار است حضرتعالی بعنوان یک مدیر یا قانونگذار دلسوز برای اعتلای کشور عزیزمان بیش از پیش موفق باشید.

ان شاءالله

توضیحات محصول

آشنایی با دغدغه های رای دهندگان درشورای شهر ۱۳۹۶

آشنایی با دغدغه های رای دهندگان درشورای شهر ۱۳۹۶

در دنیای امروز شناخت مخاطبان برای ایجاد یک ارتباط موثر امری بدیهی و مورد تاکید اساسی است. چه عدم شناخت مخاطب و ارسال پیامهایی که متناسب با شرایط و دغدغه های رأی دهندگان نباشد موجب عدم کارائی و تاثیر پیام بر مخاطب و در نهایت عدم امتناع و جذب رأی دهندگان به سایررقبا و نامزدهایی که از روشهای علمی تر و حرفه ای تر سود می جویند،میگردد. لذا مؤسسه پژوهش با توجه اهمیت به این امر اساسی تصمیم به آماده سازی مجموعه حاضر گرفته است. مشخص است که گروههای رأی دهنده، همین مردم کوچه و بازار و دانشگاه و جمعیت ها و صنوف و تشکلهای سیاسی و غیر دولتی و … هستند که هریک یک از آنها دغدغه و حرفها و نگاههای خاص خودشان را دارند. مؤسسه پژوهش با روشهای علمی و تلاش فراوان توانسته دغدغه صدها صنف ، تشکل، گروههای ورزشی،ngo ها و هیئتهای هنری را شناسایی و از زبان نخبگان آنها راه حل های اجرائی را استخراج و در موضع دید و نگاه شما کاندیدای محترم قرار دهد. مشخص است که اطلاع شما از دغدغه ها و مشکلات گروههای مختلف رأی دهنده می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد ارتباط موثر با آنها فراهم نماید.گروههای رأی دهنده از اینکه شما بجای صحبتهای کلیشه ای بعضی از نامزدهای انتخاباتی از مسائل و مشکلات و راه حل های اجرائی برای معضلاتشان گفته اید خوشحال و شما را فردی خودی و دلسوز به حال خود محسوب کرده و از اینکه بالاخره فردی پیدا شد که درد دل آنها را گفت و راه حل نشان داد بر خود می بالند و در واقع بکارگیری این شیوه از یک ارتباط عمیق ، دوسویه و مؤثر است. مؤِسسه پژوهش امیدوار است حضرتعالی بعنوان یک مدیر یا قانونگذار دلسوز برای اعتلای کشور عزیزمان بیش از پیش موفق باشید.

ان شاءالله

۳,۵۴۹ مجموع بازدیدها, ۳ بازدیدهای انجام گرفته امروز