هوش یکی از مهم ترین وقدرتمندترین توانایی های انسان است که او را نسبت به دیگر موجودات متمایز می کند. اندیشمندان و صاحب ..." /> هوش یکی از مهم ترین وقدرتمندترین توانایی های انسان است که او را نسبت به دیگر موجودات متمایز می کند. اندیشمندان و صاحب ..." />
fgrtg گزارش محتوای نامناسب

Report an abuse for productارتباط مؤلفه های هوش هیجانی ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان

ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان

۱,۵۰۰ تومان

هوش یکی از مهم ترین وقدرتمندترین توانایی های انسان است که او را نسبت به دیگر موجودات متمایز می کند. اندیشمندان و صاحب نظران هنوز تعریف جامعی برای این توانایی نرسیده اند، اما راهکارهایی را برای بررسی میزان هوش یافته اند که به ما برای درک بهتر مفهوم هوش کمک می کند. این نیروی روانی بعدهای بسیار وسیعی دارد که در این مطلب به بررسی برخی از این ابعاد می پردازیم. انواع هوش هیجانی را می توان به شرح ذیل نام برد:
هوش عاطفی ،هوش علمی، هوش منطقی، هوش تحصیلی، هوش شناختی و هوش كتابی و …

تحليل داد ه ها نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي و برخي از مؤلفه هاي آن شامل احترام به خود، شادكامي، واقعيت سنجي، خودآگاهي هيجاني، تحمل استرس، انعطا ف پذيري، مهارت تكانه، مسئوليت پذيري اجتماعي و حل مسئله باريسك فرار دختران از منزل همبستگي منفي و معناداري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون به ترتيب حاكي از نقش برجسته تر واقعيت سنجي، مهارت تكانه وشادكامي بر ريسك فرار دختران از منزل بود.

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان”