بایگانی برچسب: ذهنیت سازی

قابل توجه مداحان خوش صدا ، روحانیون محترم ازستایش تاجیک...

مداحان # #روحانیون همه ما میدونیم که مداحان و روحانیون محترم چه جایگاهی در قلب مردم دارند؟  میشه گفت کل میکروفون به دست ها رو مردم دوست دارند .بهشون اعتماد میکنند باورشون دارند . همه ما میکروفون به دست ها اعم ازمداحان(به ویژه ) سخ...