بایگانی برچسب: سخنوری

آموزش فن بیان در سخنرانی

در پست آموزشی قبلی ۹ اصل یادگیری فن بیان در سخنرانی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در ادامه آموزش های ستایش مدیا در زمینه فن بیان و سخنوری در این قسمت از آموزشها نکات ، اصول و روشهای مختلف فن بیان در سخنرانی را ارائه میکنیم .برای...

۹ اصل یادگیری فن بیان در سخنرانی

در ادامه آموزش های قبل ستایش مدیا در زمینه فن بیان و سخنوری در این قسمت از آموزشها روش ها و نکات مهم افزایش توانایی فن بیان و سخنوری شما در سخنرانی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.برای مشاهده کامل آموزش ها روی لینک آموزش فن بیان و...

۵ روش فن بیان برای سخنرانی بهتر

در ادامه آموزش های قبل ستایش مدیا در زمینه فن بیان و سخنوری در این قسمت روش ها و نکات فن بیان برای افزایش توانایی سخنوری شما در سخنرانی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.برای مشاهده کامل آموزش های فن بیان و سخنوری روی لینک آموزش فن ...

جذب مخاطب در فن بیان و سخنوری ۱

جذب مخاطب در فن بیان و سخنوری ۱   در ادامه آموزش های قبل ستایش مدیا در زمینه فن بیان و سخنوری در این قسمت از آموزشهای فن بیان و سخنوری نکات باقیمانده در ارتباط با جذب مخاطبان در یک سخنرانی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.برای...

اصول سخنرانی در فن بیان و سخنوری

اصول سخنرانی در فن بیان و سخنوری در این بخش از آموزشهای فن بیان و سخنوری نکات مربوط به اصول سخنرانی در فن بیان و سخنوری را ارائه میکنیم ، برای مشاهده کامل آموزشهای فن بیان و سخنوری به بخش آموزش فن بیان و سخنوری مراجعه کنید. * یکی ...

سخنرانی جذاب در فن بیان و سخنوری

سخنرانی جذاب در فن بیان و سخنوری در این بخش از آموزشهای فن بیان و سخنوری قصد داریم نکاتی را در ارتباط با نحوه سخنرانی عالی و زیبا به شما ارائه کنیم ، برای مشاهده کامل مطالب آموزشی فن بیان و سخنوری به بخش آموزش فن بیان و سخنوری مرا...

فن بیان و سخنوری غلبه بر اضطراب

فن بیان و سخنوری ؛ غلبه بر استرس و اضطراب در این بخش از آموزشهای فن بیان و سخنوری ، نکاتی را در رابطه با غلبه بر اضطراب و نگرانی در هنگام سخنرانی بیان میکنیم ، توجه به این نکات میتواند توانایی های شما در فن بیان و سخنوری را ارتقاء...

زبان بدن در فن بیان و سخنوری

زبان بدن در فن بیان و سخنوری در عصری که قرار گرفته ایم عصر ارتباطات نام دارد ،که همه چیز بر پایه استفاده درست از ابزارها و تکنیک های کلامی و غیر کلامی معطوف شده است.در این قسمت از آموزش های فن بیان و سخنوری نکاتی را در ارتباط با ز...

جذب مخاطبان در فن بیان و سخنوری

جذب مخاطبان در فن بیان و سخنوری در قسمت های قبل نکاتی را در ارتباط با هنر خوب سخنرانی کردن در فن بیان و سخنوری ارائه کردیم سپس نکات مربوط به اعتماد بنفس و تسلط ذهنی در فن بیان و سخنوری را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. برای مشاهده ت...

اعتماد بنفس در فن بیان سخنوری ۳

اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری ۳ در این قسمت از آموزش ها ادامه نکات مهم افزایش اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری را ارائه میکنیم ، برای مشاهده آموزشهای قبلی اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری روی لینک های اعتماد بنفس در فن بیان و سخنو...

اعتماد بنفس در فن بیان سخنوری ۲

اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری ۲   در ادامه آموزش های مربوط به فن بیان و سخنوری در آموزش قبل یک سری نکات در مورد افزایش اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری ارائه کردیم ، در ادامه به بقیه نکات اعتماد بنفس در فن بیان و سخنوری اشار...

فن بیان سخنوری اعتماد بنفس و تسلط ذهنی۱...

فن بیان و سخنوری اعتماد بنفس و تسلط ذهنی در ادامه آموزش های مربوط به فن بیان و سخنوری به موضوع اعتماد بنفس و تسلط ذهنی در سخنرانی میپردازیم. در این آموزش های ادامه دار ، روشهای مختلف افزایش اعتماد بنفس و از بین بردن ترس هنگام سخنر...